Modernas funkcijas

Honda brīvroku telefons ir arī vairākas modernas, viegli lietojamas funkcijas.

Advanced Features

Zvanu gaidīšana

Dzirdot zvanu gaidīšanas signālu, vispirms aizturiet pirmo zvanu un pēc tam piespiediet un atlaidiet TALK pogu, lai atbildētu ienākošo zvanu.

Advanced Features

Navigācijas sistēma: Zvanīt uz interesējošām vietām

Zvaniet uz restorāniem un citām interesējošām vietām ar navigācijas sistēmas palīdzību.

Advanced Features

Telefonu grāmata un Kontakti

No jūsu mobilā tālruņa jūs varat pārsūtīt un saglabāt līdz 1000 vārdiem un 10000 tālruņu numuriem tālruņu grāmatā, kas atrodas navigācijas sistēmā.

Advanced Features

Skaņas Bluetooth®

Iespēja atskaņot mūziku sertificētā Bluetooth ierīcē bezvadu pieslēgumā caur automašīnas audiosistēmu.